Meer Informatie CSP


Prikbord
Contact

Links
Archief
Disclaimer
Filosofie
Praktisch idealisme van o.a. Koninklijk Paar
Laat de markt spreken
januari 2006
Ongeveer een jaar heeft mijn column online gestaan in reactie op de Llinkuitzending The Corporation. So much for the theorie, nu de praktijk. Of: het praktisch idealisme van Máxima en Alexander, ander ‘koninklijk gedrag’, de macht van de consument, de Midden-Oostenconnectie en Curaçao – als rijkste land ter wereld. Drie in elkaar hakende concepten waarbij voor alle betrokkenen de zo geroemde win/win-situatie geldt en waarbij de markt – u en ik in de supermarkt – het uiteindelijk drijvende houden.

Internationaal staat ons landje bekend als: God created the World, but the Dutch made Holland. Op het podium van de Verenigde Naties ligt er een rol voor Nederland als natuurlijk aanvoerder van landen die ook delen hebben beneden de zeespiegel. Landen als Bangladesh en staten van landen als Louisiana (VS). Insteek: de kosten om de rivier binnen- en de zee buitendijks te houden, wie gaat die opbrengen?

Fossiele energieprijzen duurder
Een zuiver economisch en ook geaccepteerd principe is: ‘de vervuiler betaalt’. Het Verdrag van Kyoto gaat ervan uit dat het inmiddels zich ontvouwend versterkt broeikaseffect tenminste voor een deel wordt veroorzaakt door menselijke activiteit. Laat de economen maar rekenen om de aankomende kosten van de stijgende zeespiegel voor een deel om te slaan naar energieprijzen uit fossiele brandstoffen. Is het praktisch idealistisch genoeg om Nederland hier het voortouw in te laten nemen? En terug op het internationale podium te krijgen?

Koninklijke Concentrated Solar Power op Curaçao
Prettig bijverschijnsel van hogere energieprijzen uit fossiele brandstoffen is dat duurzame energie relatief goedkoper wordt. Een twintig jaar beproefde en economisch-verantwoorde duurzame methode is Concentrated Solar Power (CSP).

Spiegels concentreren zonlicht en hiermee wordt olie opgewarmd. Deze olie verhit in de meest efficiënte opstelling zeewater tot stoom dat een turbine aandrijft: elektriciteit. De stoom condenseert weer tot water: zoetwater. Elektriciteit én zoetwater uit zonlicht en zeewater.

Aanvankelijk dachten pleitbezorgers dit met voorbeeldprojecten te doen in landen rond de Middelandse – en Rode Zee. Onder hen een van de gasten tijdens Het Huwelijk van Maxima en Alexander in 2002: Prins El Hassan bin Talal van Jordanië. Doch, de kosten van de bouw van zo’n plant met dito infrastructuur blijken te hoog in relatie tot de lage prijzen van conventionele energieopwekking.

Het prijsverschil blijkt echter mee te vallen als het afzetgebied van CSP-stroom én -zoetwater wordt begrensd door een energierijke natuur waar nu al torenhoge energieprijzen gelden voor de inwoners. “Ons” eiland, en natiestaat in spé, Curaçao kent relatief én absoluut de hoogste elektriciteitsprijzen ter wereld(!). Bovendien heeft een NewDay.nl-verkenning in 2005 uitgewezen dat alle mogelijke hoofdrolspelers niet onwelwillend staan tegen verder onderzoek naar CSP-plants op het eiland.

Opvolgers Verdonk en Nicolaï ook blij

De verduurzaming van de elektriciteitsproductie op Curaçao die tegelijkertijd zoetwater oplevert, zullen dit onderdeel van het Koninkrijk wereldwijd (nu eens) positief op de kaart zetten. Zowel de bouw áls het onderhoud van de plants, die decentraal op het eiland gaan verschijnen, staan borg voor “structuurversterkende maatregelen”. Met andere woorden: er komt en blijft werk genoeg voor de Curaçaoënaars die nu nog op de basisschool (daar: ‘lagere school’) zitten of nog moeten worden geboren. Dus ook de opvolgers van de ministers Nicolaï (Koninkrijksrelaties) en Verdonk (‘Dáár blijven!’) zouden een luisterend oor moeten hebben.

Koninklijk gedrag komt bij elkaar

De Palestijnse Kwestie is er één die de wereld eigenlijk eonen in haar greep houdt. Vanaf de momenten dat mens en mensachtigen uit Afrika trokken is het Midden-Oosten een (gewelddadig) kruispunt tussen Oost en West. Het probleem is het geloof. Zeggen ze. Het probleem is in elk geval de tegenstelling: have’s & have not’s. De een heeft geld, de ander niet. De een heeft zoetwater, de ander niet.

Een internationaal consortium baggert onder leiding van Koninklijke Boskalis Westminster NV en Royal Dutch Shell NV de haven uit van Gaza Stad en ontzilt het zeewater met Concentrated Solar Power. Voorstel managementinvulling voor zulks koninklijk beleid: bestuursvoorzitter de heer W.A. van Buuren, beschermvrouwe Máxima Kroonprinses der Nederlanden (etc. etc.), CEO: ms. M. Wisse-Smit. Ook in the board: de eerder genoemde CSP-pleitbezorger Jordaanse prins El Hassan bin Talal die overwegend goede banden onderhoudt met de Palestijnen én graag wat van deze mensen uit eigen land ziet vertrekken.

De nieuwe zeehaven, de elektriciteit en het zoetwater zijn voor de helft van het internationale consortium, voor de andere helft eigendom van de Palestijnen zelf.

Het water wordt in een joint venture tussen Israëlische bedrijven (vanwege hun citrus/Jaffa-kennis) en Palestijnen onder andere gebruikt voor plantages in de Palestijnse Gebieden.

Deze Gaza Fruits worden vervolgens gedistribueerd en verkocht via grote Westerse supermarkten; Koninklijke Ahold voorop. Wij willen ons wel identificeren met deze “vruchten van samenwerking”. [ … temeer omdat wij denken dat onze klanten dat zullen appreciëren.]

Omdat de markt het wil
Het broeikaseffect, Curaçao, Het Midden-Oosten, zoetwatertekorten, energie; grote problemen die zomaar in nog geen 800 woorden worden opgelost. Zo makkelijk kan het toch niet zijn? Uiteraard niet, anders was het allang gebeurd. Zou je denken. Toch eindigt elk van de drie onderdelen van dit plannetje bij ‘de markt’; de onderdanenmarkt, de kiezersmarkt, de consumentenmarkt, de luister- en kijkersmarkt. U beste lezer (m/v) en ik; wij zijn die markt. Het wordt zo langzamerhand tijd dat de markt echt gaat spreken.

Richard Reekers
___________________
Achtergrondinformatie

Concentrated Solar Power: www.gezen.nl

NewDay.nl-survey: www.etld.nl/curacao